Algemene voorwaarden

Wij zijn onderdeel van de Bredero Groep en hanteren consumentvriendelijke algemene voorwaarden.

- Klik hier voor onze consumentvriendelijke algemene voorwaarden

- Klik hier voor onze zakelijke algemene voorwaarden

Overeenkomsten:

- Klik hier voor onze Online Back-up overeenkomst

- Klik hier voor onze Secure File Sync overeenkomst

AVG-GDPR

- Klik hier voor onze Verwerkersovereenkomst

- Klik hier voor onze Disclaimer & Privacy


U heeft Adobe Acrobat Reader nodig om bovenstaande documenten te kunnen openen.


Aanvullende voorwaarden - Disclaimer - Privacy (tevens allen opgenomen in de algemene voorwaarden)

Back-up van data

Onverwachte mankementen kunnen zich voordoen bij alle gebruiksvoorwerpen, of het nu gaat een om een auto, een wasmachine of een computer. Iedere computergebruiker moet erop bedacht zijn dat een mankement bij een computer het verlies van data (zoals tekst- en fotobestanden) kan betekenen. Daarom behoort het regelmatig maken van een back-up van databestanden tot de normale voorzorgsmaatregelen die iedere computergebruiker hoort te nemen. Op deze manier kan schade zoveel mogelijk worden beperkt wanneer de computer het onverhoopt laat afweten.
Houd er altijd rekening mee dat de aard van een reparatie met zich kan meebrengen dat data verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is opnieuw te formatteren om de computer weer in orde te brengen. In een dergelijke situatie kan de reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor de verloren data. Wij adviseren u dan ook altijd zelf een back-up te maken van uw belangrijke data alvorens u gebruik gaat maken van onze diensten.

Annulering van afspraak

U kunt een afspraak annuleren, mits u dit tenminste twee werkdagen van tevoren doet. De annulering is kosteloos, behalve als er door ons bedrijf al aantoonbaar kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld omdat er speciaal producten zijn besteld om de reparatie uit te kunnen voeren of wanneer u de annulering op de dag van de afspraak of binnen het termijn van 2 werkdagen aan ons doorgeeft. Wij berekenen in dat geval altijd 1 uur van de desbetreffende dienst.

No cure, no pay

Data Recovery handelen wij af op basis van no-cure, no-pay. Lukt het ons niet om data van uw schijf te herstellen? dan betaalt u alleen voor het eventuele vervoer van uw harde schijf. Wij zullen u in dit geval wel een aanbod doen m.b.t. recovery door het gespecialiseerde data recovery bedrijf Kroll OnTrack of Stellar.

Levering apparatuur

Laptops/Servers/Computers en andere artikelen worden op aanvraag speciaal voor de desbetreffende klant ingekocht, hierdoor kunnen wij u alleen de standaard fabrieksgarantie leveren en geen: niet goed, geld terug mogelijkheid bieden. Mocht een laptop/server/computer of ander artikel binnen de fabrieksgarantie vallen? dan zullen wij kosteloos een back-up maken op het moment dat wij het desbetreffende apparaat retourneren naar de fabrikant. Omruiling is alleen mogelijk, indien het defect binnen 24 uur na levering schriftelijk is gemeld d.m.v. eletronic mail of post. Na deze periode zal de standaard garantieprocedure van de fabrikant gelden en het product worden geretourneerd naar de fabrikant ter reparatie.

Openingstijden & Tarieven

1. Bredero-IT is 24/7 per e-mail bereikbaar. Voor telefonisch contact kunt u ons benaderen op de volgende tijden. (ma-vrij: 09:00 t/m 17:00 uur), tenzij anders aangegeven op onze openingstijden pagina.

2. De op onze website vermelde tarieven betreffende "Computer/Server/Laptop Reparatie" zijn van toepassing op reparaties gepland & uitgevoerd binnen kantooruren (ma-vrij: 09.00 t/m 17.00 uur m.u.v. dagen waarop wij "tijdelijk" gesloten zijn)

3. Voor reparaties welke buiten kantooruren (werkdagen voor 09.00 & na 17:00 uur) & Weekend (weekend, feestdagen, vakantie) worden uitgevoerd, zullen onderstaande uurtarieven gelden. Let op! onderstaand is het tarief, per uur.

Binnen kantooruren 09.00 t/m 17.00 uur: €45,- | Server Reparatie: €70,- | Computer Les: €22,50
Buiten kantooruren 17.00 t/m 20.00 uur: op aanvraag | Server Reparatie: op aanvraag
Nacht tarief (werkdagen) 20.00 t/m 09.00 uur: op aanvraag | Server Reparatie: op aanvraag

Weekend: 12.00 t/m 17.00 uur: op aanvraag | Server Reparatie: op aanvraag
Weekendavond: 17.00 t/m 20.00 uur: op aanvraag | Server Reparatie: op aanvraag
Weekendnacht: 20.00 uur t/m 12.00 uur: op aanvraag | Server Reparatie: op aanvraag

Verwachte aankomsttijd t.b.v. afspraak is binnen kantooruren 1 uur

Verwachte aankomsttijd t.b.v. afspraak is buiten kantooruren/weekend 3 uur


4. De tarieven zijn voor bedrijven excl. BTW

5. Op feestdagen wordt een toeslag van €250,- excl. BTW berekend

6. Voor alle uitgevoerde reparaties brengen wij altijd minimaal 1 uur in rekening

7. Wilt u een (spoed) reparatie laten inplannen voor 09.00, na 17.00 uur of in het weekend/op feestdagen? dan kan deze aangemeld worden via de website:
www.helpdesk24.nl (spoed hulp). In dit geval zullen wij ten aller tijden een tarief in rekening brengen. (ook als er uiteindelijk geen reparatie wordt uitgevoerd.)

8. Wij ronden gewerkte uren af. 30 min of korter = half uur, 30 min of langer = 1 uur. Voor hulp buiten kantooruren berekenen wij altijd per uur. Voor 1,5 uur wordt in dat geval 2 uur gefactureerd. Betaling vind in beide gevallen plaats via PIN.

Disclaimer

Op het gebruik van de website van Bredero Groep of haar dochterbedrijven zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Bredero Groep streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bredero Groep niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bredero Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Bredero Groep  en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

Bredero Groep garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Bredero Groep te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bredero Groep heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bredero Groep aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Bredero Groep zijn beschermd door auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bredero Groep daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Privacyverklaring Bredero Groep

Via onze websites (brederogroep.nl, bredero-it.com. bredero-backup.com, helpdesk24.nl, bredero-media.com, domainsaresecure.com) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bredero Groep acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bredero Groep is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens
– IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze websites moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten
Standaard sturen wij een factuur nadat wij uw bestelling hebben opgeleverd, het betaaltermijn is in dit geval: overboeking. Indien u besluit om over te stappen op automatische incasso? Dan is dit mogelijk en zullen wij u op verzoek een automatische incasso overeenkomst toesturen. De door u ingevulde betalingsgegevens worden uiteraard niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per e-mail
– via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze websites de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google, Microsoft of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

App store
De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons worden geladen vanaf onze eigen servers, waardoor de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens niet kunnen verzamelen.

Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat andere websites (dan websites binnen onze groep) mogelijk niet meer optimaal zullen werken.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bredero Groep
Postbus 843, 7550 AV Hengelo
[email protected] | 074-2077700