Klachten

1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 2 maanden na levering schriftelijk per electronic mail of post te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Bredero-IT vervalt.
2. Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief of e-mail binnen 2 maanden nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Bredero-IT.
3. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten (m.u.v. complete laptops/servers/computers/beeldschermen/printers) of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Indien het een gebruikersfout betreft is Bredero-IT uitgesloten van aansprakelijkheid.
4. Op alle door ons geleverde Hardware producten is een standaard garantietermijn van 1 jaar van toepassing. (tenzij anders aangegeven tijdens uw bestelling)
5. Bredero-IT brengt op iedere: Laptop, Personal Computer, Server een zegel aan. Gelieve dit zegel niet te verwijderen om een eventuele klachten afhandeling te versnellen.
6. Op door ons gerepareerde software & hardware geven wij 2 maanden garantie, tenzij het een gebruikersfout betreft.
7. Bredero-IT adviseert u ten allertijden zelf een back-up te maken van uw data, heeft u geen back-up gemaakt en/of ons geen toestemming gegeven voor het maken van een back-up? dan zijn wij niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van uw data.
8. Iedere klacht wordt binnen 24-48 uur door ons opgepakt en beoordeeld, mits aan de voorwaarden is voldaan zullen wij actie ondernemen. (zie punt 3.)