Klachten

1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 2 maanden na levering schriftelijk per electronic mail of post te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Bredero-IT vervalt.
2. Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief of e-mail binnen 2 maanden nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Bredero-IT.
3. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten (m.u.v. complete laptops/servers/computers/beeldschermen/printers) of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Indien het een gebruikersfout betreft is Bredero-IT uitgesloten van aansprakelijkheid.
4. Op alle door ons geleverde Hardware producten is een standaard garantietermijn van 1 jaar van toepassing. (tenzij anders aangegeven tijdens uw bestelling)
5. Bredero-IT brengt op iedere: Laptop, Personal Computer, Server een zegel aan. Gelieve dit zegel niet te verwijderen om een eventuele klachten afhandeling te versnellen.
6. Op door ons gerepareerde software & hardware geven wij 2 maanden garantie, tenzij het een gebruikersfout betreft.
7. Bredero-IT adviseert u ten allertijden zelf een back-up te maken van uw data, heeft u geen back-up gemaakt en/of ons geen toestemming gegeven voor het maken van een back-up? dan zijn wij niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van uw data.
8. Iedere klacht wordt binnen 14 dagen door ons opgepakt en beoordeeld, mits aan de voorwaarden is voldaan zullen wij actie ondernemen. (zie punt 3.)